Tjänster

Affärsutveckling

Business coaching för dig som driver företag eller vill starta ett nytt företag. Hjälp att utveckla affärsidé, affärsplan eller  marknadsplan. Vill du bli bättre på personligt ledarskap eller skapa ett säljande varumärke för dig själv? Med coaching tar du fram ett framgångsrecept för ditt liv och ditt företag. Du får med dig konkret handlingsplan som leder dig framåt. Coaching är en samtalsmetodik som innebär att du i samarbete med coachen skapar förutsättningar för snabb och hållbar utveckling och konkreta resultat.

Timbanken: Driver du dit företag i Halland? Då har du rätt till 5 timmar gratis rådgivning genom Region Hallands Timbanken. Anmäl dig på 5 minuter till: timbanken.se

Eldstaden Coaching, affärsutveckling

HR- specialisten

Medarbetare som trivs skapar resultat. Detta är en tjänst för dig som vill skapa en attraktiv arbetsplats där personalen mår bra och utvecklas. 

Coaching av medarbetare, HR-strategier, Talent management, Employer Branding, onboarding, teambildning, chefsstöd i HR-frågor. 

Coaching av medarbetare: i grupp eller enskilt. Med hjälp av coaching hittar medarbetare sin motivation på arbetsplats och undviker stressfällor. Coaching av team för att skapa effektiva möten och framgångsrika arbetsgrupper.

Employer Branding synliggör hur företaget vill bli uppfattat som arbetsgivare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke lockar till er talanger och ger er ett bra rykte i branschen. Nöjda medarbetare är den bästa reklamen. Employer branding tillsammans med talent management ger nöjda medarbetare som blir era ambassadörer.

Executive coaching: En av chefens många utmaningar är att det ofta känns ensamt på toppen. Chefen saknar en neutral part att bolla idéer och diskutera problemen med.  Både nya och erfarna chefer behöver ibland stöd i frågor om chefsroller, kommunikation, konflikthantering och företagsexpansion. 

Föreläsningar & kurser

Efterfrågade föreläsningar:

  • Nätverksskola
  • Starta eget företag
  • Personligt varumärke 
  • Skapa starka team

Utbildningar och kurser på yrkeshögskolor och organisationer:

  • HR-management
  • Medarbetarskap
  • Arbetsrätt
  • Affärsekonomi
  • Affärsrådgivning

.

eldstaden Coaching, Affärsutveckling

Projekt på gång?