1.  Eldstaden Coaching

Eldstaden CoachingCoaching är en samtalsmetodik som innebär att du i samarbete med coachen skapar förutsättningar för snabb och hållbar utveckling och konkreta resultat.

WMN Business: Coaching för dig som driver eller vill starta ett företag. Hjälp att utveckla affärsidé, affärsplan, marknadsplan. Vill du bli bättre på personligt ledarskap eller skapa ett säljande varumärke för dig själv? Har du svårt att hitta balans i ditt liv mellan arbete och familjeliv? Coaching får dig att hitta framgångsrecept för ditt liv och ditt företag. Du får med dig konkret handlingsplan som leder dig framåt.

Personalspecialisten: Skräddarsydda coachingpaket för chefer och personalgrupper.

Executive coaching: En av chefens många utmaningar är att det ofta känns ensamt på toppen. Chefen saknar en neutral part att bolla idéer och diskutera problemen med.  Både nya och erfarna chefer behöver ibland stöd i frågor om ledarskap, chefsroller, kommunikation och företagsexpansion. Andra aktuella coachingämnen kan vara exitstrategier och legacy för chefen eller ägaren som är på väg att lämna företaget.

Eldstaden CoachingCoaching inom Employer Branding synliggör hur företaget vill bli uppfattade av sin omgivning som nuvarande och blivande arbetsgivare. För att locka och behålla kompetensen inom företaget krävs att medarbetarna vill representera er. Nöjda medarbetare är bästa reklamen. Employer Branding är strategin som ger nöjda medarbetare.

Personalcoaching: Coaching för att få nöjda edarbetare. Med hjälp av coaching hittar medarbetare sin motivation på arbetsplats och undviker stressfällor. Coaching av team för att skapa effektiva möten och framgångsrika arbetsgrupper.

Säljcoaching: SCORE: Når inte försäljningen målen? Eldstaden har sälj-coaching med SCORE. SCORE-metoden är ett kraftfullt verktyg där vi jobbar under en eller ett par dagar, i skarpt läge, för att hitta exakt vad som fungerar och vad som behöver ändras, och ändrar beteende på plats för omedelbart resultat.

Rekryteringsstöd, coaching av team, säljcoaching, employer branding.

2.  Karriärutveckling

Eldstaden CoachingSöker du ett nytt arbete? Är du trött på ditt jobb eller känner att du inte kommer vidare? Karriärcoaching via Eldstaden ger dig verktyg att hitta ett nytt drömjobb.
Tillsammans hittar vi dina styrkor och talanger, identifierar de jobb som du vill ha, tar fram säljande ansökningar med cv, intervjuträning och gör en handlingsplan för hur du söker och får anställning.

Prisexempel Coachingbaspaket: 4.200 kr för 6 coachingtillfällen med handlingsplan, under 3 månader. Coaching per timme: 800 kr.

 

3. Föreläsningar

Eldstaden Coaching

Jag föreläser i företag, organisationer, skolor och vuxenutbildningar. Efterfrågade föreläsningsämnen:

* Personligt varumärke
* Personligt ledarskap
* Personlig marknadsföring
* Våga starta eget
* Utveckla ditt företag
* Kundservice i särklass
* Nätverkande och mingelskola

Skolor och ideella föreningar kan boka via Transfer.  Prisexempel föreläsning ca 90 minuter: 5.000 kr + moms. Omkostnader för resor tillkommer. Offert på workshops, längre föreläsningar eller utbildningar.

4.  Timbanken

Eldstaden är en av Region Hallands konsulter som erbjuder företag i Halland  kostnadsfri konsultation.

Vi konsulterar inom områden: 1. Affärsidé och affärsplan, 4. Organisation och ledarskap. Alla företag i Halland kan ansöka om  gratis företagsrådgivning finansierat av Region Halland.

För att göra detta så går  man in på www.timbanken.se och anmäler sig. Det lokala  näringslivskontoret kontaktar dig sedan för att dela ut timmar för rådgivningen.  

När du har fått  timmar från Timbanken, kontakta oss så bokar vi tid för träff.  

5. Styrelseuppdrag:

Anu Majkvist är tillgänglig för uppdrag inom styrelsearbete. Hon har erfarenhet som styrelseledamot likväl som ordförande i styrelser, främst inom offentlig sektor, tjänsteföretag och föreningsliv.
För förfrågningar ring 070 9-20 12 33